مانترا

                                             

 مانترا چیست؟

مانترا از ریشه سانسکریت است و از دو جز" مان " و "ترا" پایه ریزی شده است. ( مان ) به معنی فکر کردن است و ( ترا) از ریشه ی ( تری) به معنی آزاد شدن از دنیای مادی است. تکرار همیشگی و درازمدت مانترا ایجاد خلع یا بی ذهنی ( No Mindمی کند.  اثر این بی ذهنی آزاد شدن وجود از بند فکر کردن است . مانترا واژه یا گروهی از واژه های است که امواج آن یک انرژی روحانی و شفابخشی را در خود دارند که افزون بر ایجاد تمرکز، کمک می کنند تا انرژی نهفته در درون انسان آزاد شود و فرد از موانع حواس عبور کرده و به درک و شناخت حقیقت برسد، و در مرتبه ی والاتری با حق یکی شود.

 مانترا ، خوراک معنوی برای روح گرسنه است. 

تکرار همیشگی مانترا  آرامش درونی و شعف را به ارمغان میاورد.

هندوها بر این باورند که نخستین صوت در آغاز آفرینش، اوم(OM) بوده و آفرینش از ( اوم) سرچشمه گرفته است. اوم ، صدای لزرش خلاق خداوند است . اوم خود یک مانترا است و برای مدی تیشن به کار برده می شود. تکرار مانترا کمکی است برای از میان بردن کارماهای بد.

 

                                        اوم

آشنایی با چند نوع از مانتراها:

بيجا مانتراها يا مانتراهاي بذري

اين دسته از مانتراها معني خاصي ندارند و مستقيما بر روي نِيدي ها که لوله هاي عصبي در جسم روحاني (آسماني)، هستند اثر مي گذارند.   اين دسته از مانتراها، ارتعاشاتي را در چاکراها، در طول ستون فقرات ايجاد مي کنند و به عنوان پيام ظريفي عمل مي نمايند. گرفتگيها را باز کرده و اجازه مي دهند که انرژي ک.نداليني به طور آزادتري جريان يابد.
در اين دسته از مانتراها، اسم، فرم و صدا در يکديگر ادغام مي شوند و نمي توان آنها را از يکديگر تفکيک نمود.
مديتيشن هاي پيشرفته، بيجا مانتراها و برخي از مانتراهاي پنهاني را نمي توان بدون راهنمائي گورو، يا معلمين فرستاده شده از جانب گورو انجام داد، زيرا ممکن است که تکرار غير صحيح اين مانتراها، لطمه هائي را به سيستم روحي، رواني فرد وارد آورد.

 

نيرگونا مانتراها يا مانتراهاي آبسترَکت

اين دسته از مانتراها معاني قابل ترجمه اي دارند و ارتعاشات بسيار قوي را در بدن ايجاد مي کنند و موجب وحدت فرد با آگاهي خالص در سطح غير آشکار مي گردند.

1- سُ _ هام : مفهوم آن اين است که من با او (خداوند) به وحدت رسيده ام. او (خداوند)، فاقد شکل، کيفيت، گذشته، حال يا آينده مي باشد.
در اينجا "مديتيتور"، نيز خود، هستي مطلق است. با تکرار اين مانترا، "مديتيتور"، به وراء محدوديت دست مي يابد.
 
اين مانترا بسيار قوي است و اثرات بسيار قابل ملاحظه اي را بر اثر چند هفته تمرين ظاهر مي سازد.

2-  آهام برَهما آزمي : مفهوم اين مانترا اين است که من برَهمان هستم، و به عبارت بهتر، با ذات مطلق به وحدت رسيده ام. اين مانترا يکي از فرمول هاي بسيار باارزش ودائي است.
با تکرار اين مانترا، فرد از محدوديت هاي جسم و ذهن مي گذرد و به وحدت با مطلق دست مي يابد.

3-  تات توآم آزي : اين مانترا نيز يکي از باارزش ترين فرمول هاي ودائي است و به مفهوم وحدت با برَهمان يا قدرت مطلق و هستي بخش مي باشد.
         
اُم : ترجمه اي براي اُم متصور نيست. اُم از سه کلمه A,U,M، ساخته شده که اشاره به سه مرحله زماني (گذشته، حال، آينده) و سه مرحله آگاهي (بيداري، رويا و خواب عميق)، مي باشد.
تکرار اين مانترا به اين ترتيب است که قسمت "اُ" را هرچه طولاني تر مي کشيد: اُووووو....، تلفظ قسمت "م"، با لب هاي بسته انجام مي شود که به ختم مانترا منجر مي گردد.
يوگي ها، براي آغاز مديتيشن اين مانترا را با صداي بلند و سه بار به طريق فوق تکرار مي کنند.
اُم، مانتراي انتخابي مادر ماتا آمريتا ناندامائي، نيز مي باشد. وي آن را نور الهي مي نامد. او اين مانترا را همراه با "ما"، به معني عشق الهي ارائه مي دهد.

 

گاياتري مانترا

اُم بوربوآ، سواها، تات ساويتور، وارِِنيام، بارگُ دِواسيا، دي ماهي، ديُيُناه، پراچُ دايات
ستايش در مقابل خداوندي که جهان را آفريده است و شايسته عبادت مي باشد، خداوندي که مظهر دانش و نور و از ميان برنده گناهان و جهالت است؛ باشد که بزرگي او موجب روشن بيني ما گردد.
 
گاياتري مانترا، مانتراي کيهاني است که از وداها که قديمي ترين دانش بشري مي باشند استخراج گرديده است. تکرار مرتب اين مانترا، موجب رهائي مي گردد.
 
گاياتري مانترا، مانتراي انتخابي سوآمي ساتياساي بابا مي باشد.
 
اين مانترا را در هر کجا که هستيد و در هر زماني تکرار نمائيد. اين مانترا بايستي بسيار جدي گرفته شود.
 
اگر گاياتري مانترا با ايمان تکرار شود؛ بيماري ها و مشکلات را از زندگي فرد دور نموده و همه خواسته هاي او را برآورده مي کند و آنچه را که به نفع فرد است به او اعطا مي نمايد.
 
گاياتري مانترا بي نهايت قوي است. الهه حکمران در اين مانترا خورشيد مي باشد.
 
گاياتري، مادر وِداها، است. گاياتري، ساويتري و ساراسواتي؛ سه نام گاياتري هستند که هر سه در هر انساني موجودند.

 


 

 

تکرار مانتراها

قبل از تکرار مانترا، موارد زير را رعايت نماييد:
مانترا را با بدن تميز، البسه تميز و از ته دل و با خلوص نيت تکرار کنيد.
تکرار مانترا (جاپا)، مستقيم ترين راه براي رسيدن به روشن بيني است.
مانتراي مناسب را انتخاب نماييد و هر قدر بيشتر، حتي ضمن راه رفتن و کارکردن تکرار کنيد.
مي توانيد مانتراهاي متعددي را، براي منظورهاي مختلف انتخاب نماييد.
هر مانترا را 108 بار و در صورت عدم فرصت 9 بار يا مضربي از عدد 9 تکرار کنيد.
براي شمردن از جاپامالا (چيزي شبيه دانه هاي تسبيح ولي تکان نميخورند)، يا انگشتان استفاده نماييد.
در صورتيکه مانترا را با چشمان بسته تکرار مي کنيد؛ توجهتان را روي چاکراي ششم (محل چشم سوم، بين دو ابرو، کمي بالاتر)، يا روي چاکراي قلب (بين دو سينه کمي به طرف راست)، بگذاريد.
مي توانيد مانترا را در ابتدا با صداي بلند تکرار کنيد، سپس با صداي آهسته و در انتها به طور ذهني تکرار نماييد.
تکرار ذهني مانترا قوي ترين اثر را دارد.
تکرار مانترا با صداي بلند، موجب مي شود که توجهتان از صداهاي خارج بريده شود و به درون معطوف گردد.
مانترا را با نيت پاک و با تلفظ صحيح تکرار کنيد.
مي توانيد مانترا را با قلم اختصاصي و در دفتري که به اين کار اختصاص داده ايد، هر روز به مدت ده دقيقه تا نيم ساعت بنويسيد و در طي اين مدت نيز در سکوت و تمرکز باشيد و در ذهن نيز مانترا را تکرار نماييد.
مدت مناسب براي تکرار مانتراها، بيست دقيقه تا نيم ساعت مي باشد.
با توجه به قدرت مانتراها، خستگي هايي که طي سالها روي هم انباشته شده اند، شروع به آزاد شدن مي کنند. بنابراين اگر پس از چند دقيقه تکرار مانترا احساس بي حوصلگي کرديد، يا به ياد کارهاي عقب افتاده، افتاديد و احساس کرديد که بايد از جا بلند شويد و به دنبال انجام آن کارها برويد، اينها همه علائم موثر بودن مانتراها و آزاد شدن خستگي هاست و علائم خوبي مي باشند.
 
به تکرار مانترا ادامه دهيد به ياد آوريد که کار پر اهميتي را انجام مي دهيد. با تکرار مانتراها به سلامت و موفقيت خود و خانواده خود کمک مي کنيد.

استراحت بعد از مديتيشن بسيار مهم است؛ در اوايل، دو تا سه دقيقه استراحت کافي است. در ازاء هر ماه مديتيشن، چند دقيقه به مدت استراحت بيافزاييد. براي کساني که سالها مديتيت طولاني مي کنند، بيست تا سي دقيقه استراحت بعد از مديتيشن ضروري است.

جنبه عملي

بر حسب درجه تمرکز، نتايج حاصل از تکرار مانترا تشديد مي شود براي بهره برداري حداکثر از تکرار مانترا، بايستي ذهن به منشاء خود بازگردد و در آنجا ثابت شود.

هر مانترا داراي قدرت فوق العاده اي است. مانترا توده اي از انرژي تابان يا تِجا مي باشد. با ايجاد جريان فکري خاص، مانترا موجب تغيير شکل ماهيت ذهن مي شود. ارتعاشات موزوني که بر اثر تکرار مانترا ايجاد مي شود، ارتعاشات غير پايدار مربوط به پنج لايه ذهن را تنظيم مي نمايد.

مانترا گرايش هاي طبيعي ذهن مادي را کنترل مي نمايد.
مانترا نيروي روحاني را کمک و تقويت مي نمايد.

 
ذهن بهترين دوست و بدترين دشمن فرد است. مهمترين مانع فرد براي مديتيشن بي قراري و تفرقه ذهن مي باشد. به همين دليل گاه افرادي مديتيشن را مشکل مي بينند و از مديتيشن کناره گيري مي کنند که البته اشتباه بزرگي است.

در طي مديتيشن پرت شدن حواس و فکر کردن به مسائل مختلف، جزئي از مديتيشن مي باشد و نشان دهنده آزاد شدن خستگي هاست.

مسائلي که در طي روز براي فرد پيش مي آيند، رد پائي را در وجود فرد بجا مي گذارند و با گذشت ساليان متمادي و قرن ها و زندگي هاي مکرر، به تدريج فرد اشباع از اين رد پاهاست که بر روي هم انباشته شده اند. با شروع مديتيشن و به خصوص با تکرار مانتراها اين خستگي ها شروع به آزاد شدن مي کنند و آن را با به ياد آوردن مسائل ريز و درشت ملاحظه مي کنيم.

با انجام مرتب مديتيشن به تدريج اين خستگي ها آزاد مي شوند و کساني که مديتيشن را براي سالها ادامه داده اند و از اين خستگي ها رها شده اند از آرامش و ثبات زيادي برخوردار هستند.

شادي هائي که از لذت هاي دنيوي حاصل مي شوند، در مقايسه با سرور حاصل از مديتيشن هيچ هستند. ادامه مديتيشن را به هيچ بهائي متوقف نکنيد. صبور باشيد و بالاخره موفق خواهيد شد. ممکن است در طي مديتيشن با اشکالاتي برخورد نمائيد، که در مواجهه با استرس هاي جمع شده پيش مي آيند؛ ولي با صبر و پايداري و کوشش از آنها خواهيد گذشت.

به مرور زمان و با پيشرفت در مديتيشن، بر حواس خويش مسلط مي شويد. در مراحل پيشرفته، جسم و محيط اطراف، اثري را بر روي مديتيشن کننده باقي نمي گذارند و فرد جذب سرور دروني مي گردد.

تکرار مانترا ) جاپا)، وسيله اي است که بشر را از فرم کوچک (مايکروکازم)، به فرم کيهاني (ماکروکازم)، مي رساند. تکرار مانترا (جاپا)، وسيله اي است که فرد را به منشاءاش متصل مي کند.

در اينجا لازم به يادآوري است که مايکروکازم (وجود هر انسان(، فرم کوچک و مينياتوري از ماکروکازم (جهان هستي)، مي باشد و مانند جهان آفرينش، انسان نيز به طور پيوسته اي مراحل شکوفائي و تجزيه را در زندگي هاي بي شماري مي گذراند و مانند طبيعت، دوره هاي فعاليت و استراحت را داراست و در بدن انسان نيز هم چنانکه در پُست بعد گفته خواهد شد، نادا که قدرت حياتي آفرينش است، به فرم کونداليني وجود دارد.

 

 

برای برطرف کردن موانع و کسب موفقیت ها  در مدیتیشن:

OM SRI MAHA GANAPATAYAI NAMAHA ( اُم شِری ماهاگانا پاتایه ناماها )

 

 برای گشایش چاکرای هفتم، شنیدن اصوات از چهار بُعد :

OM GAJAKARNAKAAYA NAMAHA  ( اُم گاجاکارناکایا ناماها )

 

 برای رفع موانع درونی :

OM VIGHNA NASHANAAYA NAMAHA  ( اُم ویگنا ناشانایا ناماها )

 

 پیشرفت سریع بدون موانع، حل مشکلات :

OM VINAYAKAAYA NAMAAHA  ( اُم وینایاکایا ناماها )

 

 برای گشایش چاکرای ششم :

OM BHALACHANDRAAYA NAMAHA ( اُم بَهالاچاندرایا ناماها )

 

 برای آگاهی وسیع :

OM GAJAANANAAYA NAMAHA  ( اُم گاجانانایا ناماها)

 

  رفع موقعیت های خطرناک :

OM KSHIPRA PRASADAYA NAMAHA ( اُم کشیپرا پراسادایا ناماها )

 

 برای تمرکز ذهنی و قلبی در مدیتیشن :

OM AEKADANTAAYA NAMAHA ( اُم آکادانتایا ناماها )

 

 برای افزایش حافظه :

OM SHRI GANESHAAYA NAMAHA ( اُم شری گانشایا ناماها)

 

 

مانترای "Om Mani Padme Hum" بیشتر از تمام انواع دیگر مانتراها در دنیا استفاده می‌شود. این مانترا وضعیتی دلسوزانه ایجاد می‌کند که راههای شهودی را بوجود می‌آورد. راه ساده تدریس این مانترا به صورت مفهومی است. زمانی که قلب و ذهن یکی می‌شوند هر چیزی امکان پذیر می‌گردد.

Om: صوت دانه‌ای (بذر صوتی) برای چاکرای چشم سوم است. اینجا جایی است که مذکر و مونث به صورت دائمی یکدیگر را ملاقات می‌کنند. شما همچنین انرژی جاریي را می‌بینید که معرف مار می‌باشد که در سمبل پزشکی بنام “Caduceus” بکار رفته است. قسمت مرکزی این سمبل نشانگر ستون فقرات است و صدای Om چاکرای چشم سوم را فعال می‌کند. Om نام وضعیت بودن است، جایی که ما با روح خداوند یکی شده و ما را آزاد و رها می‌سازد. به تمام مقاومتهای درونی و موانع که در طول این چهل روز تمرین بوجود می‌آید توجه کنید. هر روز تمرینتان را در جایی که باعث آرامش شماست انجام دهید. و همیشه براي این تجربه دعای تشکر را انجام دهید.

OM MA NI PAD ME HUM

Om: درب رنج بشری را می‌بندد و باعث مي‌شود بشر دوباره در حیطه خداوند زاده شود. رنجی که از دوری خداوند دچار شخص شده است. منشاء این رنج از غرور است.

Ma: درب رنج بشری را جهت دوباره زاده شدن در نگرانی و استرس می‌بندد.(قلمروasuras) این رنج حاصل مبارزه پایدار است. منشاء این رنج از حسادت می‌آید.

Ni: درب رنج بشری را جهت دوباره زاده شدن در حیطه انسانی را می‌بندد. رنج انسانی تولد است، بیماری است، پیری و مرگ است. منشاء این رنج بردن از آرزوهاست.

Pad: درب رنج بشری را جهت تولد دوباره در قلمرو حیوانی می‌بندد. رنج حیوانی حماقت است، برتری‌جویی بر دیگری و کشته شدن بدست انسان به خاطر گوشت، پوست و غیره است؛ دیو صفتی است. منشاء این رنج جهالت و نادانی است.

Me: درب رنج بشری را جهت تولد دوباره در قلمرو ارواح گرسنه می‌بندد. رنج ارواح گرسنه، گرسنگی و تشنگی است. و منشاء این رنج حرص و طمع است.

Hum: درب رنج بشری را جهت تولد دوباره در قلمرو جهنم می‌بندد. رنج جهنم گرما و سرماست. منشاء این رنج از خشم و نفرت می‌آید.

 

AUM يك نواي خالص است: مانند صداي آبشار؛ آيا صداي آبشار معنايي دارد؟ ابدا. هيچ معناي ندارد.

 

يك صدا وقتي واژه مي‌شود كه به آن معنايي وصل كنيم.

 

يك صداي با معني، واژه يا كلمه مي‌شود و يك واژه‌ي بي معنا يك صدا است. نخستين چيزي كه بايد درك

 

شود اين است: AUM يك كلمه نيست، نوايي خالص است.

 

تمام كلمه‌هاي ديگر از آن برخاسته‌اند، ولي خودش كلمه نيست. منبع تمام صداها است و نمي‌تواند

 

هيچ‌گونه معنايي داشته باشد.

 

اين نواي AUM از سه صدا تشكيل شده: A,M,U اينها صداي مادر هستند؛ تمام صداهاي ديگر توسط اين

 

سه صدا خلق شده است. تمام كلمات ما، تمامي الفبا، از اين سه صداي مادر تشكيل شده‌اند. پس AUM

منبع اين سه صداي پايه است.

 

براي همين است كه در هندوستان AUM را با الفبا نمي‌نويسند. براي خودش يك نماد مخصوص دارد: اين

 

نماد نشان مي‌دهد كه: سردرگم نشو و AUM را همچون يك كلمه فرض نكن. در هندوستان، AUM تنها

 

صدايي است كه با حروف الفبا نوشته نمي‌شود، بلكه آن را با تصوير نشان مي‌دهند: يك تصوير دارد، يك

 

نماد مخصوص دارد كه خارج از الفبا است (شكل زير): 

 

 

 

 

اين چيزها نمادين هستند. آن را خارج از الفبا قرارداده‌اند، زيرا منبع است. منبع و مبداء هميشه وراي

چيزها است و در بيرون و فراسو قرار دارد.

AUM

 از سه صدا و يك آنوسوار (Anuswar) تشكيل شده. آنوسوار صدايي بسيار ظريف است و نوعي زمزمه‌ي

 

يكنواخت (Humming) را نشان مي‌دهد. وقتي مي‌گويي ((آ، او...))، آن ((م)) كه تكرار مي‌شود و ادامه

 

پيدا مي‌كند و به ا ارتعاش ادامه مي‌دهد، آن همان آنوسوار است. آنوسوار فقط به معني نقطه است؛ آن

 

نيز نشانگر چيزي است.

 

پس AUM از چهار چيز تشكيل شده: سه چيز مرئي: A,M,U و چهارمي كه نامرئي است: ((همان سايه‌ي

 

آهنگين و زمزمه‌ي مرتعش كننده)).

 

اين چهار چيز نشانگر تمام عرفان و متافيزيك هند است:

A

 نماينده‌ي يك حالت ذهن است ، وقتي كه بيدار هستي، آگاهي بيداري.

U

  نماينده حالت خواب و رويا است: آگاهي رويا.

M

  نماينده حالت خواب عميق و بدون رويا (Sushupti) است: خوابي عميق و بي‌رويا.

 اينها سه حالت ذهن انسان هستند و مراحل مختلف آگاهي انسان.

 و آنوسوار، نقطه– آن همهمه و زمزمه كه به ارتعاش ادامه مي‌دهد نماينده‌ي حالت چهارم از آگاهي انسان است كه حالتي فراسويي دارد؛ حالتي كه تو نه خواب هستي و نه بيدار و نه رويا مي‌بيني؛ وقتي كه تو فقط شاهد هستي بر آنچه كه روي مي‌دهد. به اين وضعيت چهارم توريا (Turiya‌) مي‌گويند. (‌حالت  بودا)

 توريا به معني ((چهارمين)) است. اين حالت نام ديگري ندارد، فقط چهارم.

 زيرا نمي‌توان آن را نام داد؛ وراي نام‌ها است. اين نكته را بايد نخست درك كني.

 دومين چيز: وقتي به چهارمين حالت يا توريا مي‌رسي، ديگر چيزي جز شنيدن يك نوا (Melody) يا  موسيقي آسماني باقي نمانده، چيزي كه فيثاغورث به آن موسيقي كائنات، موسيقي ستارگان و آن

 موسيقي كه خود جريان زيرين هستي است نام داد. 

 

نظر دهید

گزارش تخلف
بعدی